Bibliotheek van de Academie van Franeker

Menaldumadeel : 2000 jaar leven in een Friese grietenij

VI-d Waadhoeke

Romeinse schrijver Plinius over de Friezen: Daar leeft een ongelukkig volk op heuvels, of liever op hoogten. … Ze lijken op zeevaarders, wanneer de zee het land overstroom, en op schipbreukelingen, als het water is teruggeweken en zij rondom hun hoogten de vissen najagen, die met het water trachten weg te vluchten. [blz 7]

Plaats van uitgave:
Buitenpost
Uitgever:
Lykele Jansma
Jaar van uitgave:
1981
Aantal pagina's:
204
Taal:
Nederlands
ISBN:
906272020X