Bibliotheek van de Academie van Franeker

Meidielingen fan de Fryske Akademy

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 12 nûmer 4, july 1950.

De schoolmeesters van Franeker in de loop der tijden.

Deel II De Nederduitse-, later Stadsschoolmeesters.

Klik op onderstaande link voor een kopie van dit artikel.

It Beaken de Schoolmeesters in Franeker

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1950
Aantal pagina's:
128
Taal:
Fries