Bibliotheek van de Academie van Franeker

Lytse Schotanus atlas

H. Oldenhof, K. de Vries en M. Wiegersma. Reprod. van 11 plattegr. v.d. Friese steden, voorkomende in de “Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt” van Chr. Schotanus (1664), en van 30 kaarten v.d. Friese grietenijen, voorkomende in de “Uitbeeldinge der Heerlijkheit Friesland” van Bern. Schotanus (1718). Met inl. en commentaar.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1967
Aantal pagina's:
144
Taal:
Fries