Bibliotheek van de Academie van Franeker

Logikē latreia

X-d Academie van Franeker

Dat is Redelyke Godtsdienst, in welken de Goddelyke Waerheden des Genade-Verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practyke aengedrongen.

Als mede de bedeelinge des verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de ontmoetingen der kerke in het N.T., vertoont in een verklaringe der Openbaringe van Johannes. Tweede en derde deel, twintigste druk. Hoofdtitel ‘Logikē latreia’ in het Grieks.

Plaats van uitgave:
Dordrecht
Uitgever:
Abraham Blusse en Zoon
Jaar van uitgave:
1736 20e druk
Taal:
Nederlands