Bibliotheek van de Academie van Franeker

Korte stellingen in welke vervat worden de grondstukken van de Christelyke Leere

X-d

Ten dienste van de Openbaare Huis-Oeffeningen over de Godgeleerdheid van Campegius Vitringa, professor der H. Theol. en Kerkelyke Historien tot Franeker. Uit het Latyn in’t Duitsch overgebragt, met de vorige byvoegselen van den Auteur verrykt, uit de vyfde Latynse Druk vermeerderd, en op nieuws overgezien.

Waar by nog komt Een Opstel van de Voornaamste Geschilstukken des Geloofs, uit het zelve Latynse Werkje overgezet.

Plaats van uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Jan Daniel Beman
Jaar van uitgave:
1736 vyfde druk
Aantal pagina's:
[36], 511, [9], 110, [2]
Taal:
Nederlands