Bibliotheek van de Academie van Franeker

Korte historie en beschrijving van Franeker

X-d Academie van Franeker

Beginnende : een Verhaal van deszelfs Geschiedenissen, Veldslagen, Oorlogen, Belegeringen, Privilegien, Voorrechten enz. Als meede: Verhaal van ’t tweede Eeuwfeest van Vrieslands hooge school te Franeker, plegtig gevierd op den 22 van Herfstmaand des jaar 1785. Mitsgaders: tegenwoordige Gesteldheid van Franeker, zoo van Regeering, Gebouwen als anderzints.

Uit oude en nieuwe Geschiedenissen en andere egtestukken zoo beknopt als mooglijk was, bij een verzameld. Door D.P.Z.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
D. v.d. Sluis en D. Romar
Jaar van uitgave:
1785
Aantal pagina's:
108
Taal:
Nederlands
Trefwoord: