Bibliotheek van de Academie van Franeker

Kerkelyke historie van het Psalm-Gezang der Christenen

X-d Academie van Franeker

Met kunstplaten van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe en inzonderheid van onze verbeterde nederduitsche psalmberyminge uit echte gedenkstukken saamgebragt door Josua van Iperen, meester der vrije kunsten, Doctor in de Wysgeerte, Medelid der Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappyen van Wetenschappen, der Leidsche en Haagsche genootschappen en predikant te Veere.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Johannes Allart
Jaar van uitgave:
1777
Aantal pagina's:
2 delen (XXII 496, XL 519 p.)
Taal:
Nederlands
Categorie: