Bibliotheek van de Academie van Franeker

Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien : vyfde deel

X-a Topstukken van de Academie van Franeker

Vyfde deel behelzende de outheden en gestichten van Vriesland tusschen ’t Vlie en de Lawers : waar agter, bij wijze van een Nabericht, gevoegt is een beknopte Historie van Vriesland tot onze tijden toe van Groeningen en Groningerland. Als mede van het Land van Drent. In ’t Latijn Beschreeven door den Heer H.v.H. In ’t Nederduits overgezet en met Aantekeningen opgeheldert door H.v.R.

H.V.H. is Hugo F. van Heussen
H.V.R. is Hugo van Rijn
De Kerkelijke historie bestaat uit de vertaling van 2 werken. De Batavia sacra in deel 1 en de Historia episcopatuum Foederati Belgii in deel 2-6. Deel 6 bevat ook een werk van Van Mieris over munten. Qua collatie valt het werk uiteen in 4 eenheden, te weten deel 1, 2+3, 4, 5+6. De 6 delen hebben elk een koepeltitelpagina voor het betreffende deel en zijn alle gedateerd op 1726. De koepeltitelpagina van deel 1 fungeert als titelpagina voor alle 6 delen. Voorts bevatten de 6 delen weer verschillende onderdelen die voorzien zijn van een eigen titelpagina en voorwerk (gedateerd 1725 of 1726).
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
Dirk Haak, Samuel Luchtmans en Johannes Arnoldus Langerak
Jaar van uitgave:
1726
Aantal pagina's:
426
Taal:
Nederlands