Bibliotheek van de Academie van Franeker

Jus Agrarium Foederati Belgii Tomus II

X-b Academie van Franeker

Christian Henr. Trotz Jur. Publ. et Priv. in Acad. Franeq Antec. Dissertationes juris publici et privati de jure agrario Foederati Belgii quarum quartam praeside Christian Henric. Trotz.

  • Deel II Jus Agrarium Foederati Belgii Tomus II
  • Deel III Jus Agrarium Romanum Tomus III

Meer informatie over Christian Heinrich Trotz vindt u in dit Proefschrift van Christian Korbeld ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 22 januari 2013 om 15:30 uur precies.

“Misschien wel Trotz’ grootste en origineelste prestatie was het uitgeven van drie indrukwekkende banden met agrarisch recht. Twee daarvan bevatten het Nederlandse agrarische recht (deel I en II), en één dunnere band behandelt het Romeinse agrarische recht (deel III). In het huidige recht valt het moeilijk aan te geven of agrarisch recht behoort tot het terrein van het privaat- dan wel het publiekrecht. Het betreft een functioneel rechtsgebied, dat zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke elementen in zich heeft. Wellicht mede daardoor heeft het als specifiek rechtsgebied door de eeuwen heen minder aandacht gekregen dan het verdiende. Trotz behandelde het onderwerp vooral in het kader van het vaderlandse publiekrecht, en dan wel als een van de meest ‘praktijkgerichte’ onderwerpen daaruit. Voor de dagelijkse (privaatrechtelijke) rechtspraktijk was het waarschijnlijk een te beschrijvend, te geleerd en vooral te historisch werk. Maar in een samenleving waarbij op allerlei niveaus stemrecht aan grondbezit was gekoppeld, was het gedeelte ‘publiekrecht’ in het Ius agrarium juist een zeer bruikbaar, en in zekere zin ook zeer een ‘staatsgezind’ deel van het publiekrecht, doordat het vooral de oude rechten van de gegoede burgerij toonde.” [Korbeld, pagina 217]

 

 

Plaats van uitgave:
Franequerae
Jaar van uitgave:
1753
Aantal pagina's:
672
Taal:
Latijn