Bibliotheek van de Academie van Franeker

Johannes Bogerman : voorzitter der Dordtse synode (1618/19) en Bijbelvertaler

II-b Kerkgeschiedenis

Bibliografie van de geschriften van en over hem.  Johannes Bogerman (1576-1637) Nederlands gereformeerd theoloog werd vooral bekend vanwege zijn voorzitterschap tijdens de Synode van Dordrecht. Bogerman werd geboren in Uplewert, Oost-Friesland. Hij studeerde in Franeker, Heidelberg en Genève. In 1599 werd hij predikant in Sneek en later in Enkhuizen en Leeuwarden. Johannes Bogerman was een contra-remonstrant en verzette zich onder meer tegen de remonstranten en jezuïeten. Hij nam deel aan de Synode van Dordrecht als afgevaardigde van Friesland. Hij werd tot voorzitter van de Synode gekozen. Bogerman werkte mee aan de vertaling van het Oude Testament. Hij woonde in die periode in Leiden waardoor hij een benoeming tot hoogleraar in Franeker in 1633 pas in 1636 kon aanvaarden. Bogerman overleed op 11 september 1637. Hij werd begraven in de hervormde kerk in Franeker.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1977
Aantal pagina's:
48
Taal:
Nederlands