Bibliotheek van de Academie van Franeker

Jelle Banga (1786-1877)

VI-b Waadhoeke

Notulist van de 19e-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad.

Dit cahier brengt het leven van de Franeker dokter Jelle Banga in beeld. Naast de administratie van de medische praktijk hield Banga een afzonderlijk journaal bij van alle bevallingen die hij assisteerde of waarbij hij door collega vroedmeesters of door vroedvrouwen in consult geroepen was.

Plaats van uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Publishing
Jaar van uitgave:
1991
Aantal pagina's:
96
Taal:
Nederlands
ISBN:
9052350205