Bibliotheek van de Academie van Franeker

Inleiding in het Nederlandsch administratief recht

III-d

Na een inleiding over het object der wetenschap van het administratief recht en haar verhouding tegenover de staatsrechtswetenschap volgt:

  1. De rechtsvormen der administratieve handelingen
  2. Het administratief personenrecht (ambtenarenrecht)
  3. Het administratief zakenrecht (publiek domein)
  4. Administratieve rechtspraak en staatsaansprakelijkheid

Geschreven door Mr. R. Kranenburg, hoogleeraar te Leiden.

Algemeen deel.

Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1941
Aantal pagina's:
244
Taal:
Nederlands