Bibliotheek van de Academie van Franeker

Inleiding in het Nederlands Administratiefrecht

III-d

Na een inleiding over het object der wetenschap van het administratief recht en haar verhouding tegenover de staatsrechtswetenschap volgt:

  1. De rechtsvormen der administratieve handelingen
  2. Het administratief personenrecht (ambtenarenrecht)
  3. Het administratief zakenrecht (publiek domein)
  4. Administratieve rechtspraak en staatsaansprakelijkheid

Geschreven door Mr. R. Kranenburg, hoogleeraar te Leiden. Tweede druk bewerkt door Mr. W.G. Vegting, hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.

Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1951
Aantal pagina's:
287
Taal:
Nederlands