Bibliotheek van de Academie van Franeker

In beroep : een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb

III-c

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Brabant, op gezag van de rector magnificus, prof. dr. L.F.W. de Klerk, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door het college van decanen aangewezen commissie in de aula van de universiteit op vrijdag 16 januari 1998 om 14.15 uur door Harmke Klaske Elzinga, geboren op 20 april 1969 te Drachten.

Plaats van uitgave:
Deventer
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1998
Aantal pagina's:
388
Taal:
Nederlands
ISBN:
9038706049