Bibliotheek van de Academie van Franeker

Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling

II-d Recht en Omgeving

‘Hoofdlijnen’ is het studieboek bij uitstek voor studenten Rechtsgeschiedenis. Daarnaast kan echter ook de geïnteresseerde leek hieruit veel rechtshistorische gegevens putten. Het boek kan gezien worden als referentiewerk bij de wetenschappelijke beoefening van de institutionele rechtsgeschiedenis van de noordelijke Nederlanden. Aan de hand van de bestudering van de rechtsgeschiedenis kan men tot inzichten komen omtrent de correlatie tussen vroeger geldende en thans vigerende normen en tot enig begrip voor de historische bepaaldheid van tal van de in het positieve recht verankerde regels en instellingen. Om de overzichtelijkheid te bevorderen is in deze zevende druk de indeling in paragrafen nader verfijnd door het gehele boek, daar waar de onderwerpsgewijze behandeling dit logisch maakte, van een doorlopende nummering te voorzien. De literatuuropgave in de voetnoten is geactualiseerd en bijgewerkt.

Plaats van uitgave:
Deventer
Uitgever:
Kluwer
Jaar van uitgave:
1972 5e druk
Aantal pagina's:
239
Taal:
Nederlands
ISBN:
9026805950