Bibliotheek van de Academie van Franeker

Hongaren en it ûnderwiis oan de Universiteit te Frjentsjer

VI-a Fryske Akademy

It Beaken Jiergong 72 2010 nûmer1/2 side 19-42.

Prof.dr. Ferenc Postma is kerkhistoricus en buitengewoon hoogleraar aan de Károli Cáspär Universiteit in Boedapest. Hij is gepromoveerd in 1995 in Boedapest op de academische publicaties van Hongaarse studenten aan de Franeker Universiteit.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2010
Aantal pagina's:
156
Taal:
Frysk