Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het Wijsgerig Onderwijs aan de Hogeschool te Franeker

VI-b Franeker

Met grote dankbaarheid zij vermeld, dat in de kosten van dit proefschrift bijgedragen is door de Curatoren van het Legatum Stolpianum, die voor een gedeelte van deze dissertatie op 13 October 1953 aan de auteur de tweejaarlijkse prijs van genoemd Legatum toekenden, vervolgens door B&W van de stad Franeker voor de foto’s en door de Fryske Akademy voor de bibliographie.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Uitgeverij T. Wever B.V.
Jaar van uitgave:
1954
Aantal pagina's:
355
Taal:
Nederlands