Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het weergeld van de vrije Fries

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 69, 2007, nûmer 3/4.

  • J.R.G. Schuur: Het weergeld van de vrije Fries.
  • Anne Dykstra: Het Lexicon Frisicum (1872) als uiting van cultureel nationalisme.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2007
Aantal pagina's:
162
Taal:
Fries