Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het procesrecht in ambtenarenzaken

III-d

Het boekje richt zich tot ambtenaren, hetzij als (vertegenwoordiger van een) administratief orgaan, hetzij als raadsman of gemachtigde. Geschreven door Mr. J.J.M. van der Ven, Substituut-Griffier bij den Centralen Raad van Beroep.

Lex-serie : deel 3.

Plaats van uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Leiter-Nypels
Jaar van uitgave:
1939
Aantal pagina's:
90
Taal:
Nederlands