Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het oude en nieuwe testament volgens de overzetting van Dr. Martinus Lutherus

II-a Bijbels

… met inleidingen en aanteekeningen voorzien door Otto von Gerlach, naar het Hoogduitsch door W.F. Barbiers. Het Oude Testament, De Apokryfe Boeken, uitmakende een aanhangsel tot het Oude Testament, Het Nieuwe Testament.

Lutherbijbel in twee delen. Vertaling door W.F. Barbiers, predikant bij de Evangeliesch-Luthersche Gemeente te Gouda.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Johannes Allart
Jaar van uitgave:
1856
Aantal pagina's:
1635, 179, 764 p.
Taal:
Nederlands