Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het oud-Friesche stadrecht

VI-b Franeker

Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den Rector Magnificus Dr. M.j. de Goeje hoogleeraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, voor de faculteit te verdedigen op dinsdag den 4den april, des namiddags te 3 uren, door Albartus Telting geboren te Leeuwarden.

Plaats van uitgave:
's Gravenhage
Uitgever:
Henri J. Stemberg
Jaar van uitgave:
1882
Aantal pagina's:
182
Taal:
Nederlands