Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het Nederlandsch gemeenterecht

III-c Recht en omgeving

Handboek voor de beoefening van het Nederlandsch gemeenterecht. Door Mr. J. Oppenheim, hoogleraar te Leiden.

Tusschen het tijdstip waarop het eerste stuk van dit werk verscheen en dat van zijne voltooiing ligt eene grondwetsherziening in 1887.

Plaats van uitgave:
Groningen
Uitgever:
J.B. Wolters
Jaar van uitgave:
1895
Aantal pagina's:
778
Taal:
Nederlands
Trefwoord: