Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften

II-b Kerkhistorie

Een inleiding en inventarisatie met een samenvatting in het Duits. Oorspronkelijk verschenen als proefschrift Groningen. Van 1406 tot 1580 stond te Tirns bij Sneek het klooster Thabor, dat tot de congregatie van Windesheim van de Reguliere Kanunniken van St. Augustinus behoorde. In deze studie is beschreven wat van het klooster zelf bekend is en een inventarisatie van de handschriften waarin zich de werken uit Thabor bevinden, onder andere van Worp en Petrus.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
De Tille
Jaar van uitgave:
1970
Aantal pagina's:
317
Taal:
Nederlands