Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747)

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 60, 1998, nûmer 3/4.

Temanûmer

  • Jeroen Duindam: Versailles als dwaallicht. Hoven vorsten en stadhouders.
  • W. Bergsma: Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven.
  • Luuc Kooijmans: Haagse dames en Friese heren. Hofcultuur en de dagboeken van Willem Frederik.
  • Ph.H. Breuker: De vestiging van een politiek betrekkelijk onafhankelijk stadhouderschap in Friesland (1657-1672)
  • Marijke Bruggeman: Het hof van Maria Louise van Hessen-Kassel (1711-1731).
  • Annemarth Sterringa: Familierelaties van de Friese Nassaus.
  • Yme Kuiper: Hofleven van de Friese Nassaus in de 17e en 18e eeuw.