Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het gasthuis van Dr. Popta en Heringa State te Marssum

VI-c Waadhoeke

Uitgegeven door voogden der stichting ter gelegenheid van haar tweede eeuwfeest.

Het gasthuis door Dr. Henricus Popta te Marsum gesticht werd 13 mei 1713 door de eerste bewoonsters betrokken, nadat de stichter 7 november 1712 was overleden. Gedenkboek omtrent de stichter en zijn werk, de tijd waarin hij leefde de geschiedenis van Heringa State en van het Gasthuis. [voorwoord]

Plaats van uitgave:
Marsum
Uitgever:
Voogden Gasthuis
Jaar van uitgave:
1912
Aantal pagina's:
120
Taal:
Nederlands