Bibliotheek van de Academie van Franeker

Heringa’s uit Dongjum : geschiedenis van een Friese familie

VI-d Waadhoeke

Behelst de geschiedenis van elf generaties Heringa’s van oorsprong wonende op Heringastate te Dongjum rond 1600.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Wever
Jaar van uitgave:
1978
Aantal pagina's:
335
Taal:
Nederlands
ISBN:
9061352789