Bibliotheek van de Academie van Franeker

Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk afgescheidene Gereformeerde kerk (1836-1869)

II-b Kerkgeschiedenis

Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers. Uitgegeven in samenwerking met de Werkgroep Bronnenuitgaven van de Commissie Herdenkingen 1834-1886-1892 onder voorzitterschap van M. Drayer.

Met deze uitgave is belangrijk bronnenmateriaal van de kerken van de Afscheiding van 1834 beschikbaar gekomen. Kerkgenootschappen voortkomend uit de Afscheiding van 1834: de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gerformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal).

Plaats van uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Den Hertog
Jaar van uitgave:
1984
Aantal pagina's:
1260
Taal:
Nederlands
ISBN:
9033103435