Bibliotheek van de Academie van Franeker

Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen

VI-d Academie van Franeker

Uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer. Voor het eerst in ’t licht verschenen in 1658.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
H. Bokma
Jaar van uitgave:
1875
Aantal pagina's:
200
Taal:
Nederlands