Bibliotheek van de Academie van Franeker

Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden

VI-d Fryslân

… de hoofdstad van Friesland vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz. van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Facsimile uitgave met uitvouwbare kaarten en platen. Door W. Eekhoff archivaris der stad Leeuwarden, werkend lid van het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde en lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Woord vooraf door K. Jansma.

Eekhoff heeft zich hiermee onsterfelijk gemaakt. [woord vooraf]

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Galerie Artistique
Jaar van uitgave:
1846
Aantal pagina's:
454
Taal:
Nederlands
Trefwoord: