Bibliotheek van de Academie van Franeker

Geschiedenis van Martena-huis te Franeker en zijne bewoners

VI-c

Geschiedenis van het Martenahuis te Franeker en zijne bewoners, naar verschillende bronnen bewerkt door D. Cannegieter – notaris te Tzum. Uitgebracht ter gelegenheid van het in gebruik nemen van dit huis als Gemeentehuis van Franekeradeel, op 29 oktober 1895.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
T. Telenga
Jaar van uitgave:
1895
Aantal pagina's:
101
Taal:
Nederlands