Bibliotheek van de Academie van Franeker

Geschiedenis van het Bildt

VI-d Waadhoeke

Beschreven in haar verband met de algemene historie van Friesland. Facsimile herdruk van 1968 met aanvullingen. Deel IIA is voorzien van diverse illustraties en werd door Hartman Sannes geschreven en na diens overlijden voltooid door Hotze Sytses Buwalda.

  • Deel I (1500-1700)
  • Deel IIA (1700-1795)
  • Deel IIIA (1795-1955)

In deze geschiedenis van Het Bildt en haar bewoners is er naar gestreefd, de gebeurtenissen op Het Bildt te zetten in het raam van de algemene geschiedenis van Friesland. Het loopt van de aanvang der bedijking tot ongeveer het jaar 1700. [voorwoord] Voor het eerste deel kreeg Hartman Sannes in 1952 de Dr. Joast Halbertsmapriis. [wikipedia]

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
T. Wever
Jaar van uitgave:
1951 - 1956
Aantal pagina's:
506, 332
Taal:
Nederlands
Trefwoord: