Bibliotheek van de Academie van Franeker

Geschiedenis van de vrouw : Van Renaissance tot de moderne tijd

III-e

Vert. van: Dal Rinascimento all’età moderna.

Deel 3 uit de vijfdelige serie. In de Geschiedenis van de vrouw zijn de resultaten van uiteenlopende onderzoeken voor het algemene publiek samengevat en toegankelijk gemaakt. In dit deel staat het lot van vrouwen in de zestiende tot de achttiende eeuw centraal. Er wordt stilgestaan bij het dagelijkse leven van vrouwen: van arbeidster tot koningin. Vervolgens komt de beeldvorming van de vrouw in het filosofisch en medisch denken aan de orde. Het derde deel behandelt vrouwen die op allerlei wijzen uit het maatschappelijke keurslijf trachten los te breken en daardoor soms in de marge van de gemeenschap terechtkomen: prostiuees, heksen, oproerkraaisters.

In het nawoord behandelt Rudolf Dekker de geschiedenis van de vrouw in de vroegmoderne tijd in de Noordelijke Nederlanden met daarin aandacht voor Anna Maria van Schurman.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Agon
Jaar van uitgave:
1992
Aantal pagina's:
481
Taal:
Nederlands
ISBN:
9051571267