Bibliotheek van de Academie van Franeker

Geschiedenis der Schieringers en Vetkoopers

X-d Academie van Franeker

Stempel op laatste pagina T. Wever antiquariaat Franeker.

Wat Sminia ons hier geleverd heeft, is vrij onoordeelkundig uit WINSEMIUS en SCHOTANUS hunne Kronieken van Vriesland, soms woordelijk, overgenomen. Het is een dor verhaal van gebeurde zaken. Het geschiedverhaal begint met het jaar 1280 en eindigt met het jaar 1498. [dbnl]

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
W. Brouwer
Jaar van uitgave:
1829
Aantal pagina's:
394
Taal:
Nederlands