Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 2012

VI-d Fryslân
  • Melle Koopmans en Jarich Renema: Yn memoriam Reid van der Ley.
  • Mr. O. Schutte: Kwartierstaat van de kinderen van Jacob Simons Kuiper (overl. 1779) en Maria Esges (overl. 1782), Doopsgezinden te Harlingen, in parentelen.
  • Jan T. Anema, Pieter Nieuwland en Simon Wierstra: Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer slagen út itselde laach.
  • Jarich Renema: Parenteel Bocke Bockes.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2012
Taal:
Fries