Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 2003

VI-d Fryslân
  • K. Terpstra, B.D. van der Meulen, A.T. van der Meulen-van Wijk en Reid van der Ley: Kertiersteat fan Douwe Jans van der Meer (1917-2002).
  • Harmen Foekema: De Foeckema’s oer heech en leech.
  • M. Schuppisser-Bollinger, M.C. Teichert en M. Dalstra: Fan Switsersk hierling ta Frysk kastlein; foarâlden fan Marx Schudel.
  • Ype Brouwers: Drie eeuwen Risselada.
  • Jan A. Paasman: Gepensioneerde en andere oud-militairen die gediend hebben tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Bataafse Republiek, wonende in 1810 en 1811 in Friesland.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2003
Taal:
Fries