Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 2001

VI-d Fryslân
  • S. Wierstra: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs te Sexbierum, ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries.
  • Henk Zeinstra: De Nes 1600-1800.
  • Hein Walsweer: It Capellefrijlien fan Minnertsgea.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2001
Taal:
Fries