Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1995

VI-d Fryslân
  • Y. Houkes-Winter: Kertiersteat fan Ankje Aaltje Houkes.
  • D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1716-1721).
  • Paul Noomen en Gerrit Verhoeven: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Aelua van Witmarsum, Aelua van Bornwerd).
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1995
Taal:
Fries