Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1990

VI-d Fryslân
  • Auke de Vries: Fierdere foarâlden fan Beppe Vroukje.
  • ir. G.L. Meesters: De Petri en Pauliprebinde te Boalswert.
  • H.A. Zeinstra: Homminga/Buwalda.
  • Johanna B.J. Douma: Kwartierstaat Douma.
  • K. Zandberg: Lijst van Leeuwarder oud-strijders uit de veldtochten van 1813-1815 anno 1865.
  • Ype Brouwers: Mok. Reid van der Ley:
  • Friezen in Groningen (1719-1739)
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1990
Taal:
Fries