Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1987

VI-d Fryslân
  • Nieuwland, P.: Kertiersteat fan Pieter Nieuwland.
  • Tjaardstra, J.: Marcus/Markus, genealogie van een Joods-Fries geslacht.
  • Sluis, J. van: De afstammelingen van Eeltje Martens van Sluis.
  • Boer, K.P. de: Kertiersteat fan Jan Hepkes.
  • Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nr. 23 van het Hof van Friesland (1685-1688).
  • Ley, R. van der: Friezen in Groningen (1594-1623).
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1987
Taal:
Fries