Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1983

VI-d Fryslân
  • Roorda, B.: De kwartierstaat van Broer A. Roorda.
  • Terpstra, K.: kwartierstaat van Lourens Alma Tadema.
  • Aukes, H.W.F.: Ta de kertiersteat fan Titus Brandsma.
  • Datema, P.: Aldert Deelstra, de dichter van “Tuorrebouten”.
  • Vries, A. de: Ta de neitins fan Wouter Teuniss.
  • Zwart. Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 16 en 17 van het Hof van Friesland.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1983
Taal:
Fries