Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1976

VI-d Fryslân
  • Terluin, J.C.: Wapen en vlag van Beetsterzwaag.
  • Grevenstein, J.A.U.M. van: Het geslacht (Van) Grevenstein in de 17e en 18e eeuw in Friesland.
  • Wapenregistraesje: (Klaver, Kuipers).
  • Kuipers, C.E.: Het geslacht Beilanus.
  • Schutte, O.: Het geslacht Stuur.
  • Terluin, J.C.: De wapens en vlaggen van de dorpen in de gemeente Kollumerland en Nieuw-Kruisland.
  • Sluiter, J.T.F.: Hoen, een Leeuwarder familie.
  • Haersma Buma, B. van: Wigmana.
  • Kuperus, J.A.: Consequentie en inconsequentie in akten van de Burgerlijke Stand (Ritsma-Rinkema).
  • Wijngaarden, R. van: Eat oer Pake Sytse (Cavelier)
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1976
Taal:
Fries
Trefwoord: