Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1964

VI-d Fryslân
  • Meer, D.J. van der: Sierdsma-state to Deinum.
  • Visser, J.: Keningen en Hilligen yn in Fryske kertiersteat (fan A.C. van der Minne-Buma).
  • Vries, A. de: Kwartierstaat van Theunis Uilke de Vries.
  • Alberda, S.G.: Kwartierstaat van H.Th.A. Jorritsma.
  • Alberda, S.G.: Kwartierstaat van T. Gerbensma-Boschma.
  • Wapenregistraesje.
  • Slooten, H.G. van: Het Friese geslacht Halbetsma, Halbertsma, Halbesma.
  • Dull tot Backenhagen, A.B.: Kronen.
  • Meer, D.J.van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 10 van het Hof Provinciaal.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1964
Taal:
Fries
Trefwoord: