Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1961

VI-d Fryslân
  • Meer, D.J. van der: De byldhouwer Hans Lourenss. Schuyneman yn Boalsert.
  • Dolk, W.: Genealogie Van der Kam.
  • Roarda, R.S.: In to hege stienhouwersrekken.
  • Lennep, M.J. van: Genealogie Wassenbergh.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1961
Taal:
Fries