Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1956

VI-d Fryslân
  • Vlis, Ir.Ch.C. van der: Kwartierstaat van Th.M.Th. van Welderen baron Rengers.
  • Meer, D.J. van der: Martena State of it slot Terhorne to Bitgum.
  • Vleer, W.Tsj.: Het wonder van Zurich.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1956
Taal:
Fries