Bibliotheek van de Academie van Franeker

Gemeenschap en maatschappij : een analyse van sociale verhoudingen

V-c Sociologie

Het boek heeft eenerzijds de levendigheid verworven, die het kenmerk is van onze maatschappij en niettemin is de schrijver er in geslaagd zijn objectiviteit te handhaven. Daarin kan hij alleen geslaagd zijn, doordat hij zijn stof, hoe veelomvattend ook, beheerschte.

Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
H.D. Tjeenk Willink & Zoon
Jaar van uitgave:
1939
Aantal pagina's:
319
Taal:
Nederlands
Trefwoord: