Bibliotheek van de Academie van Franeker

Gedenkboek der vrijwillige Flankeur-Compagnie Groninger en Franeker studenten in de jaren 1830 en 1831

X-d Academie van Franeker

Bevattende benevens de voornaamste bijzonderheden der geschiedenis van dezelve de stukken betrekkelijk hun oprigting, uittogt en terugtogt ten strijde voor het Vaderland in de jaren 1830-1831.

Plaats van uitgave:
Groningen
Uitgever:
Jan Oomkes
Jaar van uitgave:
1832
Aantal pagina's:
203
Taal:
Nederlands