Bibliotheek van de Academie van Franeker

Fryslân 500

VI-d Fryslân

… vijf eeuwen provinciaal bestuur 1498-1998. Arie-Pieter van Nienes, Barteld de Vries en Siem van der Woude.

Na een korte voorgeschiedenis wordt het Saksische bewind (1498) besproken. Dan volgt de onderwerping aan het Habsburgs-Bourgondische gezag (1524) en de opstand tegen Philips II. Na 1580 vormt zich een zelfstandig gewest Friesland als onderdeel van, de Republiek. Totdat de Franse troepen er in 1795 een eind aan maken en de eenheidsstaat wordt gevestigd. Friesland wordt een provincie van het Koninkrijk der Nederlanden. [biblion]

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Friese Pers Boekerij
Jaar van uitgave:
1998
Aantal pagina's:
144
Taal:
Nederlands
ISBN:
9033014904