Bibliotheek van de Academie van Franeker

Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker

VI-b Franeker

Door Mr. W.B.S. Boeles Vice-President van het Geregtshof te Leeuwarden, uitgegeven door het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde in 1878 (eerste deel), 1879 (tweede deel, eerste helft) en 1889 (tweede deel, tweede helft). Met platen.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Kuipers
Jaar van uitgave:
1879
Aantal pagina's:
1000
Taal:
Nederlands