Bibliotheek van de Academie van Franeker

Friesland in het rampjaar 1672 It jier fan de miste kânsen

VI-d Fryslân

Ds. J.J. Kalma en Dr. K. de Vries.

Voor de vaderlandse geschiedenis geldt 1672 als het rampjaar: de regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. De val van Johan de Witt, de roep om de jonge prins Willem III van Oranje net als zijn vader, zijn grootvader en zijn beroemde overgrootvader Willem I tot stadhouder te maken. De Republiek der Verenigde Nederlanden wordt aangevallen door Lodewijk XIV. [pagina 39]

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1972
Aantal pagina's:
255
Taal:
Nederlands en Fries
ISBN:
9061714214