Bibliotheek van de Academie van Franeker

Friesland in 1815

X-b Academie van Franeker

Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo naar officiële bescheiden en berigten van tijdgenooten bewerkt. Stempel op achterkant titelblad Sammlung Roselius Böttcherstrasse. Door W. Eekhoff, archivaris der stad Leeuwarden. Namens het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde uitgegeven naar aanleiding der viering van het vijftigjarig feest der bevestigde onafhankelijkheid van Nederland. Met talrijke bijlagen, levensschetsen enz. Gebaseerd op talrijke bronnen uit het Provinciaal Archief van Friesland en Stedelijk Archief van Leeuwarden.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
W. Eekhoff
Jaar van uitgave:
1865
Aantal pagina's:
139
Taal:
Nederlands